Board logo

標題: ⛔各位兄弟姊妹小心⛔ [打印本頁]

作者: yobichoi     時間: 2021-9-15 07:03 PM

由數月前開始,本人不斷收到貴公司職員來電商討續約安排,因價格問題本人當時已表明會考慮轉台,直至到貴公司一位李先生表示有一個"一年免費1000m寬頻"優惠,可以另選一個地址安裝,自覺合適下本人與李先生辦理續約手續,但奈何本人提供之新安装地址不斷查詢下,貴公司都是回覆現階段没有資源未能安装,估計需要大约9個月時間,本人亦無奈表示唯有等待,但不獲貴公司接納。

我想問,既然貴公司用呢個優惠與客人商討續約,客人理應可享受此優惠,貴公司多番聲稱無資源,但資源既資料亦是由貴公司提供,實難令人信服,簡單啲講,《你每個客都可以聲稱無資源》,而我無奈選擇等待亦不獲貴公司接納又係咩道理?我只係享用返應得的優惠,等待已經對我非常困擾,貴公司又係憑咩理由拒绝?

當然,其間貴公司其他職員亦不斷來電協商其他解決方案代替"一年免費1000m",但全部都並不是有誠意去解决問題的方案,例如 :

1) 免我現有地址100m寬頻月費3個月
    (1000m x12    VS    100m x 3) 🤣

2) 免費1年3HK手機月費計畫
    ( Boardband  VS    Mobile) 🤣

3) 提供其他有資源地址
    (唔係個個人都有3,5,7個地址) 🤣

4) 客人可選擇不續約
    (不負責任的option) 😡

本人唔清楚現今寬頻公司是否都係咁樣解決問題,希望上網尋求其他專業意見,或請貴公司盡快與本人聯絡解决問題


👆email to HKBN
作者: HKHKHK168     時間: 2021-9-22 01:22 PM

你直接同CS講,提供不到服務,一定會去海關投訴(但你一定有合約文件>包括你中文/英文全名;lD N0及你手提電話等;電訊商一定同你取消合約!
作者: HKHKHK168     時間: 2021-9-22 01:27 PM

前排有一客戶,投訴SMT5G家居寬頻在其住宅中沒有信号,SMT不肯無條件解約,他一去海關即是低頭解約
因海關有一條>>>商品條例,保障消費者權益!
基本上SMT一定判敗拆
Copyright © 2003-2022 香港討論區