Board logo

標題: 亂碼點解決 [打印本頁]

作者: 巫惠之     時間: 2021-8-1 16:55

太耐未遇過忘記咗求教
作者: dAHeNrY     時間: 2021-8-1 23:47

引用:
原帖由 巫惠之 於 2021-8-1 04:55 PM 發表
太耐未遇過忘記咗求教
你咩系統啊,邊個版本啊?
你系統出亂碼定某程式出亂碼啊?
你係安裝出亂碼定用用下出亂碼啊?
咩野軟件(軟件叫乜名)出現亂碼啊,咩版本咩version啊,邊度下載啊?
作者: 朱投炳     時間: 2021-8-2 07:24

引用:
原帖由 dAHeNrY 於 2021-8-1 11:47 PM 發表

你咩系統啊,邊個版本啊?
你系統出亂碼定某程式出亂碼啊?
你係安裝出亂碼定用用下出亂碼啊?
咩野軟件(軟件叫乜名)出現亂碼啊,咩版本咩version啊,邊度下載啊?


完完全全講哂心中話
乜都唔講清楚既問題完全無辦法幫手
作者: rs2754     時間: 2021-8-2 16:31

呢個問題放錯區
應放到謎語區
作者: CobyIsaac     時間: 2021-8-2 17:14

這裡實在太多這類人種
作者: 法蘭西情聖     時間: 2021-8-7 09:28

又一描述都懶的伸手黨
作者: 勒芒鐵仔LMH     時間: 2021-12-5 17:46

引用:
原帖由 朱投炳 於 2021-8-2 07:24 發表完完全全講哂心中話
乜都唔講清楚既問題完全無辦法幫手
冇錯!

就黎2022北京冬奧年!冬奧倒數61日!

全民unicode已經20年!(由2001 windows XP開始)

絕大多數網頁都unicode化!

程式亦然

仲邊有亂碼!
作者: 黄金工程     時間: 2021-12-10 01:57

引用:
原帖由 勒芒鐵仔LMH 於 2021-12-5 05:46 PM 發表

冇錯!

就黎2022北京冬奧年!冬奧倒數61日!

全民unicode已經20年!(由2001 windows XP開始)

絕大多數網頁都unicode化!

程式亦然

仲邊有亂碼!
有時檔案入面, 包含多國的文字符號,
混合用時, 檔案有機會儲存期間出現亂碼:

如果一旦亂咗,應該無法恢復:

ÊßÁÊßÁ
³·¤§´v
ƒWƒ…‚?“`¨¥ (¯
ªF¨Ê ߥ。
ƒgƒŠƒZƒcà‚à‚É‚á‚ñ
‚͂悤‚à‚à‚É‚á‚ñ¡I
n¡IƒoƒCƒoƒC¡I
?‚?‚?‚?‚?‚?‚?‚?‚?
?
‰?‚?‚?‚?‚?‚?‰?‚?‚?‚?‚?‚?

[ 本帖最後由 黄金工程 於 2021-12-10 02:01 AM 編輯 ]
作者: yayawo_root     時間: 2021-12-10 09:47


作者: esprithk     時間: 2021-12-10 11:17

引用:
原帖由 巫惠之 於 2021/8/1 16:55 發表
太耐未遇過忘記咗求教
你如果是安裝其他國家的軟件而引起的(如簡體,日文版), 可以在安裝之前更改電腦系統的地區(region) 和加入相關地區的語言包。

這樣會restart部PC。
跟隨再去安裝時就應該是合乎相關軟件的語言。
Copyright © 2003-2022 香港討論區