Board logo

標題: 插座電器嘯叫 [打印本頁]

作者: 七個古代山羊    時間: 2021-2-27 05:37 PM

屋企好多插座嘅電器都嘯叫
我部電腦(打機就響),風扇(插邊度都有嘯叫,成屋插頭都插過),個mon(一開網頁同打機就響)。有冇ching知道點解會咁?點解決???已經試過用唔同拖把...
作者: PnPnL    時間: 2021-2-27 05:39 PM

引用:
原帖由 七個古代山羊 於 2021-2-27 05:37 PM 發表

屋企好多插座嘅電器都嘯叫
我部電腦(打機就響),風扇(插邊度都有嘯叫,成屋插頭都插過),個mon(一開網頁同打機就響)。有冇ching知道點解會咁?點解決???已經試過用唔同拖把...
揾電器佬上門check
Copyright © 2003-2021 香港討論區